aws technology

aws certified

aws service delivery

Amazon Web Services (AWS) là một nền tảng dịch vụ đám mây an toàn cho phép các doanh nghiệp có được ngay lập tức sức mạnh tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung và các chức năng khác để giúp họ mở rộng quy mô và phát triển.

FPT Telecom International, Đối tác Công nghệ Tiên tiến của AWS, đã phát triển giải pháp Kết nối Đám mây để cung cấp và quản lý AWS Direct Connect. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kết nối nền tảng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của doanh nghiệp và di chuyển qua đám mây.

Giải pháp của chúng tôi kết nối các doanh nghiệp tại Việt Nam với các đám mây quốc tế phổ biến và đáng tin cậy nhất, cung cấp cho khách hàng gói thiết bị mạng, kênh truyền, máy chủ và dịch vụ đồng địa điểm hoàn chỉnh tại thị trường nước ngoài với các lựa chọn tài chính linh hoạt.

Khách hàng của chúng tôi tận dụng bí quyết này để chuyển đổi thành công sang đám mây, đồng thời tránh bất kỳ cấu hình mạng hoặc cơ sở hạ tầng phức tạp nào.

FPT Telecom International cung cấp các giải pháp Kết nối đám mây, Tư vấn và Dịch vụ quản lý hạ tần Đám mây AWS.